تشکیل جلسه اعضاء خانه خیرین

جلسه خانه خیرین لرستان در مورخ 96/3/7 باحضور اعضاء برگزار گردید که در این جلسه مقرر گردید در بانک ملی برای خانه خیرین استان افتتاح حساب با حق امضاء جناب آقای سید رحیم موسوی و سرکار خانم سیده بهارک ایوبی و برای تهیه مهر خانه خیرین لرستان اقدام گردد.

/ 0 نظر / 35 بازدید