آقا جان بیا، بیا که آدمیان سخت محتاج ناجی گری‌های تو هستند

دوباره همه از تو می‌گویند و می‌شنوند؛

شیرینی نام تو و شهد یادت به کام‌ها می‌نشیند؛

دوباره طاق‌ها برای نصرت تو قد علم می‌کنند؛

کاغذهای رنگی به شاد باش تو در باد می‌رقصند؛

دوباره همه دیوارهای شهر با سرانگشتانِ احساس چراغان می‌شود.

اما …


کاش گفتن و شنودن از تو سهم همه ثانیه‌ها باشد و یادآوریت همه دقایق را پر کند و خدمت به تو انگیزه همه حرکت‌ها شود!

/ 0 نظر / 42 بازدید