دوباره سایه ماه کریمی از سرم کم شد به تعقیب رجب بودم که شعبان المعظم شد

سلام بر شعبان و اعیادش

سلام بر حسین و عباسش

سلام بر سجاد و سجودش

سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش

آغاز ماه رسول خدا

ماه شادی آل الله مبارک باد

/ 0 نظر / 37 بازدید