دعوت خیرین گرامی

 

 

( ادخلوها بسلام آمنین )

گرت ز دست برآید چو شمع تابان باش             بسوز خویشتن و جمع را فروزان باش

فضای  تیره ی کاشانه ای  منور  ساز              چو آفتاب درخشنده، نور افشان باش

ببند  تا  بتوانی  کمر  به  خدمت خلق              بدین وسیله خود اندر پناه یزدان باش

شماره حساب جهت واریز کمک های نقدی خیرین گرامی

شماره کارت به کارت بانک سامان بنام موسسه خیریه مهرآوران ماداکتو

6219861004742218

/ 0 نظر / 96 بازدید