عملکرد موسسه خیریه مهرآوران ماداکتو


1-توزیع 413پرس غذای گرم بین نیازمندان

2-ویزیت رایگان زنان نیازمند و ارائه خدمات مامایی توسط مدیریت مرکز

3-اهدا خون به بیماران نیازمند از طرف مرکز خیریه مهرآوران وهیئت مدیره وتشویق سایر پرسنل

4-اشتغالزایی و جذب نیروی کارنیازمند به نام خانم مریم همتی وبیمه کردن ایشان 

5-معرفی نیروی کار نیازمند به مراکز کاربه تعداد چند نفر

6-توزیع سبد کالا بین افراد نیازمند به ارزش 37500000ریال به تعداد25 سبد کالا

7-تهیه جهیزیه برای نو عروس به ارزش 8000000ریال

8-سرویس و نصب رایگان کولر در منازل خانواده های نیازمند از طرف خیریه مهرآوران 

9-مشاوره ازدواج فراهم ساختن زمینه شناخت و ازدواج جوانان توسط مدیریت مرکز

/ 0 نظر / 46 بازدید