اقدامات صورت گرفته موسسه خیریه مهرآوران ماداکتو در ماه مبارک رمضان

اقدامات صورت گرفته موسسه خیریه مهرآوران ماداکتو در ماه مبارک رمضان

1-توزیع 413پرس غذای گرم بین نیازمندان

 

2-ویزیت رایگان زنان نیازمند و ارائه خدمات مامایی توسط مدیریت مرکز

 

3-اهدا خون به بیماران نیازمند از طرف مرکز خیریه مهرآوران وهیئت مدیره وتشویق سایر پرسنل

 

4-اشتغالزایی و جذب نیروی کارنیازمند به نام خانم مریم همتی وبیمه کردن ایشان

 

5-معرفی نیروی کار نیازمند به مراکز کاربه تعداد چند نفر

 

6-توزیع سبد کالا بین افراد نیازمند به ارزش 37500000ریال به تعداد25 سبد کالا

 

7-تهیه جهیزیه برای نو عروس به ارزش 8000000ریال

 

8-سرویس و نصب رایگان کولر در منازل خانواده های نیازمند از طرف خیریه مهرآوران

 

9-مشاوره ازدواج فراهم ساختن زمینه شناخت و ازدواج جوانان توسط مدیریت مرکز

 

10-آموزش رایگان صنایع و هنر های دستی توسط پرسنل مرکز

 

11-آموزش و تقویت و ارتقاء تحصیلی کودکان بی بضاعت و مددجویان مرکز و معرفی آن ها به مراکز آموزشی (مددجویان نرگس گودرزی و پرستو گودرزی و ...)

 

12-توانمند سازی روابط اجتمایی و آشنایی با محیط خانوادگی مددجو نرگس گودرزی از مددجویان تحت نگهداری شبانه روزی مرکز و رفتن به ضیافت رمضان

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید