باردید جمعی از خیرین از موسسه

بازدید جمعی از خیرین محترم جناب آقای کاکولوند و جناب آقای مهندس خدامرادی به همراه ریاست محترم شورای شهر جناب آقای حاج علی جهان آرا و حاج وحیدرشیدیان مورخ 28/2/94

 

/ 0 نظر / 38 بازدید