موسسه خیریه مهرآوران ماداکتو

مرکز نگهداری از معلولین ذهنی و جسمی زیر 14 سال

دوباره سایه ماه کریمی از سرم کم شد به تعقیب رجب بودم که شعبان المعظم شد

سلام بر شعبان و اعیادش سلام بر حسین و عباسش سلام بر سجاد و سجودش سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش آغاز ماه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
آذر 96
4 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
5 پست
تیر 96
3 پست
شهریور 94
4 پست
خرداد 94
14 پست